česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Vracovská rašelina

Jezero je útvar zadržující vodu, který vznikl bez přispění člověka – tím se liší od rybníka či malé vodní nádrže. V našich přírodních podmínkách jsou dnes původní jezera vzácností. V minulosti se jich však řada nacházela i na Hodonínsku. V jezerech a jejich okolí rostou ostřice, rákos a jiné mokřadní rostliny, které po odumření zůstávají ve vodě, kde bez přístupu vzdušného kyslíku podléhají procesu zrašelinění. Vznik rašeliny je dlouhodobá záležitost – jeden metr silná vrstva se vytvoří za 500 – 1000(!) let. Pokud tento proces probíhá v chladném horském podnebí a na kyselém podloží, vzniká tzv. vrchovištní rašeliniště (vrchoviště). V nížinách, při neutrální půdní reakci a v prostředí bohatším na živiny, pak vzniká tzv. slatinné rašeliniště (slatiniště).

rákosina na okrajích dřívějšího rašeliniště

Jezera a slatinná rašeliniště se na Hodonínsku vyskytovala v okolí Vacenovic, Vracova, Čejče a Kobylí. Zatímco u Čejče a Kobylí byla zarůstající jezera už v první polovině 19. století vysušena a přeměněna na ornou půdu, vracovské rašeliniště bylo zčásti odtěženo místními obyvateli pro vlastní potřebu, a poté zatopeno vodou. Nyní slouží k rekreačním účelům. Posledním, alespoň částečně zachovalým zbytkem těchto slatí, je jezero u Vacenovic.

rašeliniště bylo po ukončení těžby zatopeno vodou

GPS pozice

N 48° 58.559', E 17° 11.817'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://