česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Karlovice - sever

Základní informace

Rezervace se nachází na svahu s jižní až jihovýchodní expozicí 2 km severozápadně nad obcí Karlovice. Jedná se o přirozenou jedlobučinu s autochtonním jesenickým modřínem. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1970 na rozloze 42,35 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

Živá příroda

Geneticky cenný modřín opadavý (Larix decidua subsp. polonica) roste především v centrální části rezervace. Celá rezervace je od roku 1995 oplocena, aby se předešlo škodám způsobeným okusem. Díky tomuto opatření intenzívně zmlazuje buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) i smrk ztepilý (Picea abies). Dále se zde nachází javor klen a jižní části rezervace jednotlivě jilm horský. V rezervaci probíhá asanační těžba smrků napadených kůrovcem. Ke zvýšení zastoupení jedle přispívá i výsadba stovek semenáčků z blízké genové základny. Na většině plochy rezervace převládá květnatá bučina s typickými druhy: bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), svízelem vonným (Galium odoratum), kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), kostřavou lesní (Festuca altissima), pšeníčkem rozkladitým (Milium effusum), starčkem vejčitým (Senecio ovatus) a pitulníkem horským (Galeobdolon montanum).

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Dentaria bulbifera

Dentaria bulbifera

Karlovice – sever

Karlovice – sever

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 7.226', E 17° 24.165'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz