česky english <<< >>>

Hojsova Stráž

Na Vyhlídce

Druhý nejstarší hostinec ve vsi (mimo Frischwinkl na Brčálníku) je od roku 1811 dnešní čp. 7 (Penzion Na Vyhlídce). Dříve zde stávala dřevěná kolna při silnici jako majetek při silnici jako majetek Woferlhofu, kterou zde postavil Georg Zelzer. Jeho bratr Wolf Zelzer přistavěl ke kolně domek a prodal vše synům Zelzerbauera převodem 22. Dubna 1817 za 400 zl. V tomto převodu zaknihováno je též vodní právo pro Woferlhof, dnešní čp. 3. Josef Zelzer neměl právo se ženit, a proto odevzdal dům manželům Janu a Marii Anně Pscheidtovi, kteří dům znovu seřídili a založili v něm hostinec.
V povolení ke zřízení hostince je více výhrad, které musel Pscheidt splnit, aby dostal koncesi na hostinec, který byl již druhý ve vsi. Krajský úřad vyslal 4. dubna a 27. května 1820 ohledací komisi, která na místě zkoumala stav a která zjistila: „…že rozšířením na společenství s Johanem Zellnerem označeno býti musí, protože bez svolení prvého hostince v Eisenstrassu přebytečné jest zřízení druhého hostince a skrze blízkost školní budovy a vyučování ve škole porušováno by býti mohlo, takže povolení ke zřízení nebudiž udělováno“. Vzdor tomu Johan Pscheidt ve zřizování budovy pokračoval a také později dosáhl, že hostinská koncese byla mu udělena. Celý vtip spočíval v tom, že syn Pscheidtův Lorenc se oženil se Scholastikou Pflanzerovou z příbuzenstva majitele pivovaru, který se přimluvil o zřízení hostince. Nedostavěnou budovu odevzdal Johan Pscheidt novomanželům 12. ledna 1832. Takto nedostavěnou budovu manželé pronajali Josefu Oberhoferovi, který dokončil jak stavbu domu, tak i zřízení hostince. V roce 1844 Lorenc a Scholastika Pscheidtovi prodali převodem 21. listopadu 1844 hostinec za 1000 zl. Jiřímu Zelzerovi, který mu dal přezdívku „Girgl“ nebo též „Zelzergirgl“. Tento Jiří v roce 1871 odevzdal hospodu synovi Adamu Zelzerovi, který však brzo zemřel. Vdova po něm, Margareta rozená Fleischmannová ze Zelené Lhoty se znovu provdala za Adama Oberhofera z Modlhofu v roce 1877. Od něho převzala pak čp. 7 jeho dcera Anna provdaná za Michla Kelnhofera z Frischhofu. Převod byl proveden 22. června 1899. Členové tohoto rodu byli v roce 1945 odsunuti do Německa, objekt byl následně zestátněn. Budova stojí na místě 200 let a hostinec je v ní více než 178 let.

Na vyhlídce

Na vyhlídce

Na vyhlídce

Na vyhlídce

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313) PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312) PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00,

Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686)

Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870)

Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596)

Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032) PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Sběrný dvůr Železná Ruda ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00

Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685)

Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030)

GPS pozice

N 49° 12.585', E 13° 11.928'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602293443
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://