česky english deutsch <<< >>>

Hojsova Stráž

Pramen řeky Úhlavy

Úhlava pramení na Šumavě na západním svahu Pancíře ve výšce 1100 m.n.m. Teče k severozápadu a vytváří hluboké Úhlavské údolí, které odděluje Královský hvozd a Pancířský hřbet. Za obcí Brčálník, pod Černým jezerem, byla roku 1930 na toku vybudována elektrárna a vodní nádrž. Na tomto horním toku má řeka ráz bystřiny s velkým spádem, postupně mohutní, zejména po spojení s potoky Zelenským, Černým a Bílým. Pod Zelenou Lhotou byla vybudována v letech 1964 – 1969 přehrada Nýrsko. S 36 metrů vysokou a 320 m dlouhou kamenitou hrází zásobuje pitnou vodou Klatovsko a Domažlicko. Zatopená plocha nádrže činí 141,59 ha. Ze všech nádrží v povodí Berounky má tato nejčistší vodu. Netvoří se zde řasy ani sinice a voda se tak dobře upravuje na pitnou. V roce 1996 byly dodatečně na každou spodní výpust instalovány malé vodní elektrárny. Pod Janovicemi nad Úhlavou se vodní tok zklidňuje, rozšiřuje, obloukem se vyhne Klatovům a směřuje kolem hrádku Kokšín, pozdně gotického vodního hradu Švihov a protéká idylickými zákoutími zámeckého parku v Lužanech k Přešticím, městu s výraznou dominantou Dienzenhoferova poutního barokního kostela Nanebevzetí P. Marie. Úhlava zde má charakter lužní řeky. Před Plzní se však řečiště zahlubuje, tok se zrychluje, tvoří peřeje a získává téměř horský ráz. Tato část s Čižickými proudy patří k oblíbeným vodáckým úsekům. Z přítoků přijímá Úhlava zleva Chodovskou Úhlavu, Poleňku a zprava Jelenku, Drnový potok a Točnický potok. V Plzni se po 1 km se ve výšce 303 m n.m. vlévá do řeky Radbuzy. Je jednou ze čtyř zdrojnic řeky Berounky.

Horská chata Hamry od nádraží

Horská chata Hamry od nádraží

údolí Úhlavy Zelená lhota 1853

údolí Úhlavy Zelená lhota 1853

GPS pozice

N 49° 10.623', E 13° 14.941'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602293443
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://