česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní parky Moravskoslezského kraje

Přírodní park Moravice 3

Základní informace

Přírodní park Moravice je se svými 14 250 hektary největším chráněným územím na Opavsku. Hranice parku je zhruba vedena Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými Lublicemi, Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, Skřipovem, Hlubočcem, Raduní a Chvalíkovicemi.

Zřícenina Vikštejn 2

Je pochopitelné, že hrad s tak bohatými a romantickými dějinami byl opředen řadou pověstí, které uchovala lidová tradice. U zakladatele hradu Vítka z Kravař byl prý hostem známý německý minnesänger Walter von der Vogelweide (lyrický básník), jemuž byl také v r. 1930 postaven před hradem pomník. Od minulého století se na hradě prováděly příležitostné archeologické vykopávky. Již v r. 1856 tu byly – podle vlastivědného badatele R. Sakrejdy (1933) – nalezeny mince, později ostruhy, zbytky koňských postrojů, zbraně, zámky, hřebíky, závaží, kovářské náčiní a různě zbarvené kachle s vypálenými reliéfy (údajně z 15. až 17. století). Ve sklepě pod velkou věží se našly lidské kosti a v tajném klenutí dokonce kostra ženy (asi zazděné). Tyto nálezy se bohužel nedochovaly. V 70. letech 20. století byly hradní zříceniny důkladně opraveny a nyní jsou volně přístupné veřejnosti.

Vikštejn 1

Vikštejn 1

Vikštejn 2

Vikštejn 2

Vikštejn 3

Vikštejn 3

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.348', E 17° 46.424'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz