česky english deutsch polski >>>

Přírodní parky Moravskoslezského kraje

Přírodní park Moravice 1

Základní informace

Přírodní park Moravice je se svými 14 250 hektary největším chráněným územím na Opavsku. Hranice parku je zhruba vedena Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými Lublicemi, Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, Skřipovem, Hlubočcem, Raduní a Chvalíkovicemi.

Charakteristika

Přírodní park Moravice patří k nejlépe zachovalému a nejhodnotnějšímu území Opavska. Zdejší květena má převážně podhorský charakter a plocha se vyznačuje charakteristickými rysy Jesenického podhůří. Údolí řeky Moravice je v úseku od Kružberku po Hradec nad Moravicí jedno z nejkrásnějších říčních údolí v České republice. Místy řeka vytvořila i kaňon se stěnami vysokými až 120 metrů. V celém parku je sedm druhů vegetačních jednotek, jako například údolní luhy, dubohabrové háje nebo roklinové lesy. Evidováno je zde 15 lokalit výskytu chráněných a ohrožených druhů. Mezi přírodně hodnotná území patří údolí potoků. Údolí potoků Hradečné, Raduňky, Sedlinky či Ohrozimy tvoří území s bohatými lesními společenstvy a vyšším podílem horských druhů dřevin a bylin. Řeka Moravice má relativně čistou vodu, a to I. třídy (velmi čistá voda) nebo II. třídy (čistá voda). Na území přírodního parku Moravice se nachází několik zvláště chráněných území. Jedná se o přírodní rezervace Valach, Nové Těchanovice a U Leskoveckého chodníku a o národní přírodní rezervaci Kaluža.

Nové Těchanovice

Nové Těchanovice

Lesy nad Moravicí

Lesy nad Moravicí

Řeka Moravice

Řeka Moravice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.476', E 17° 46.299'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz