česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Polní ekosystém

Opavský okres je významnou zemědělskou oblastí a to díky sprašovým usazeninám, které sem v dobách ledových navál severák. Spraš je bohatá na živiny a stala se základem nejúrodnějších půd. Proto také nestarší neolitické zemědělské osady vznikaly právě na sprašových půdách. Polní ekosystém je umělý, byl vytvořen člověkem za účelem produkce potravin a surovin, není příliš bohatý na rostlinné a živočišné druhy, protože tyto „nepěstované“ druhy bývají člověkem potlačovány, a to jak mechanicky (orbou, vláčením), tak i chemickými přípravky (insekticidy a herbicidy). Přesto se těmto neustále se měnícím podmínkám dokázali přizpůsobit někteří živočichové. Nejčastějšími obyvateli polí jsou naši nejhojnější hlodavci hraboši polní (Microtus arvalis), samička hraboše rodí 3 – 10 mláďat třikrát až sedmkrát ročně. Hraboši představují potravu pro mnoho dalších živočichů a to zejména dravé ptáky jako je poštolka obecná (Falco tinnunculus) a káně lesní (Buteo buteo). Z dalších živočichů si na hraboších pochutnávají lasice kolčava (Mustela nivalis), liška obecná (Vulpes vulpes) a sovy. Polní ekosystémy jsou často domovem pro zajíce polní (Lepus europaeus), za potravou sem z lesa zavítá i srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa), které je schopné napáchat značné škody zejména na kukuřičných polích.

Lepus europaeus

Lepus europaeus

Capreolus capreolus

Capreolus capreolus

Polní ekosystém

Polní ekosystém

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.973', E 17° 51.487'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz