česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Odkryv říčních štěrků z doby ledové

Pravý břeh Hvozdnice odkrývá na mnoha místech zajímavé památky na dobu ledovou, která nám na Opavsku a na Hlučínsku zanechala bludné balvany a výrazně modelovanou Hlučínskou pahorkatinu. Ze Skandinávie tekoucí pevninský ledovec obou starších glaciálů přinesl s sebou bloky severských hornin – žuly, porfyry, křemence, pazourky atd. Jejich drolením a obrušováním vznikly nám dobře známé tvary bludných (eratických) balvanů, které po roztání ledů zůstaly na místě. Ledovec sunul vespod též množství dalšího hlinitého, jílovitého, písčitého a štěrkovitého materiálu, který po odtání ledovce zůstal uložen jako spodní nebo náporová moréna. Ledovec salského zalednění tak přibral ze svého podloží na Kamenné hoře u Otic i čedičové bloky a rozvlekl je jižním směrem až ke Štáblovicím a Dolním Životicím. Na protějším břehu vychází na povrch souvrství říčních (fluviálních) štěrků – uložených Hvozdnicí. Je to pozůstatek říční terasy vzniklé na počátku salského glaciálu. Na ní spočívají uloženiny sálské morény – na této zastávce nepříliš zřetelné – z níž ojediněle vypadávají bloky čediče. Moréna je pěkně viditelná i na následující zastávce. Hořejší část zde zarostlého profilu tvoří svahové hlíny.

Odkryv štěrků

Odkryv štěrků

Říční štěrky

Říční štěrky

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.208', E 17° 50.091'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz