česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Lužní les

Co je to lužní les

Lužní les je zvláštním druhem lesa, který najdeme v plochých údolích řek, kde dochází pravidelně nebo občasně k záplavám a ke kolísání podzemní vody. To ovlivňuje zastoupení jednotlivých dřevin v porostu. Jsou-li záplavy pouze dočasné a voda se poměrně rychle vrací zpět do koryta řeky, vzniká zde tzv. tvrdý luh. Jak název napovídá, setkáme se v tomto lese se stromy, které mají poměrně tvrdé dřevo. V našich podmínkách jsou to hlavně duby, jilmy, jasany, habry a javory. Pravidelné dlouhodobé záplavy a s tím související velké kolísající hladina podzemní vody nejlépe vyhovují tzv. měkkým listnáčům, hlavním dřevinám měkkého luhu, kterými jsou zejména vrby, olše a topoly.

Co zde roste

Lužní lesy v nivě Hvozdnice jsou tvořeny jilmy (Ulmus spp.), lípami (Tillia spp.), javory (Acer spp.), topoly (Populus spp.), jasany (Fraxinus sp.), vidět můžeme vrbu bílou (Salix alba) nebo třešeň ptačí (Prunus avium). Pod dřevinami najdete spoustu kvetoucích bylin. V jarním období se můžete těšit z výrazného jarního aspektu, ve kterém dominují:orsej jarní (Ficaria bulbifera), prvosenka jarní (Primula veris), dymnivka dutá (Corydalis cava) a popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea). Později začne rozkvétat ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). Jasné barvy květin vystřídají v létě zelené odstíny různých druhů lužních trav.

Tillia spp.

Tillia spp.

Stellaria holostea

Stellaria holostea

Galeobdolon luteum

Galeobdolon luteum

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.823', E 17° 50.739'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz