česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Rezavka

Mokřady

Základní informace

Mokřady tvoří přechod mezi vodním a suchozemským ekosystémem. Mají mnoho podob, patří sem například bažiny, tůně, rašeliniště, jsou součástí lužních luk a lesů. Význam mokřadů je mimořádný, fungují jako „houba“, v případě nadbytku srážek, zadržují vodu a chrání tak okolí před povodněmi, v případě sucha vodu pomalu uvolňují. Patří tak k největším zásobárnám vody v krajině. Mimo to jsou domovem pro velké množství rostlin a živočichů. Ochranu významných mokřadů řeší tzv. Ramsarská úmluva. Vyhlášena byla v íránském městě Ramsar 2. února 1971. Na plnění závazků z úmluvy vyplývajících přistoupila Česká republika 1. ledna 1993.

Mokřadní druhy

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) roste na mokrých a bahnitých místech, na březích stojatých i mírně tekoucích vod a v rákosinách. Kvete výraznými žlutými květy od května do června. Jeho oddenek se dříve používal v lidovém léčitelství pod názvem „falešný puškvorec“. Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) je středně velký, zavalitý a vodní pták, dobře přizpůsobený životu na bohatě zarostlých vodních plochách. Přímým důkazem jsou zejména její dlouhé prsty, kterými se může přidržovat rákosí, ale i díky kterým dokáže rozprostřít váhu svého těla na větší plochu a díky tomu vcelku bez problému pochodovat i po plovoucích rostlinách nebo v bahně. Čolek velký (Triturus cristatus) patří mezi obojživelníky. Samička může dorůstat až 18 cm, což ji řadí mezi největší evropské čolky. Jako všichni obojživelníci potřebuje ke svému rozmnožování vodu. Čolek velký je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněn i v rámci evropského projektu ochrany přírody NATURA 2000.

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Triturus cristatus

Triturus cristatus

Mokřady

Mokřady

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.947', E 18° 12.446'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz