česky english deutsch <<<

Poušť a řeka

Vojenské cvičiště

Přírodní památku (PP) Vojenské cvičiště najdeme asi 1 km jižně od Bzence. K zachování polopouštní vegetace zde přispívaly v minulosti armádní výcvikové aktivity, které na území cvičiště narušovaly vegetační kryt a ničily nálet dřevin.

Toto nehostinné území je z přírodovědeckého hlediska velice cenné. Mnohé rostliny a živočichy, kteří zde žijí, jinde v České republice nenajdeme. Jsou to většinou právě druhy, které osídlují otevřené písky.

Dříve se zdejší polopoušť šířila do okolí, kdybychom však dnes ponechali váté písky samovolnému vývoji, postupně by začaly zarůstat křovinami a lesem a vzácné druhy by vymizely. Je tedy důležité o toto území pečovat. V praxi to však znamená, že se musí občas použít i některé ničivé metody – vyřezávat keře, kácet stromy, narušovat povrchové vrstvy vegetace. I takové zásahy někdy patří do oblasti ochrany přírody.

GPS pozice

N 48° 57.670', E 17° 17.240'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz