česky english deutsch <<< >>>

Poušť a řeka

Moravská Amazonie

Strážnické Pomoraví je poslední úsek na dolním toku řeky Moravy, kde se zachovaly přirozené meandry, jinde byl tok napřímen, zkrácen a zpevněn hrázemi. Zde však řeka stále meandruje a zaplavuje lužní lesy.

Co vlastně slovo meandr znamená? Neupravená koryta řek zpravidla netečou přímo, ale kroutí se v ohybech, jež se nazývají meandry. Jejich břehy se od sebe navzájem liší. Vnější nárazový břeh se nazývá výsep, voda jej neustále podemílá a vytváří zde vysoké kolmé stěny. Podél vnitřního břehu meandru zvaného jesep teče voda pomaleji, řekou unášený materiál se tu ukládá a následně vznikají štěrkové nebo písčité pláže.

řeka Morava se zařezává do písčitých vrstev

Kvůli nepřetržitému podemílání a ukládání řeka stále mění svoji trasu i délku koryta. Někdy dojde k tomu, že se meandr ve své nejužší části protrhne, voda si pak najde novou cestu a z původního koryta vznikne slepé rameno.

ze slepých ramen mohou vzniknout tůně a mokřady

Divoký ráz řeky umocňují i okolní lužní lesy, v nichž rostou vrby, jasany, duby a babyky, po větvích a kmenech se jako liány pnou chmel otáčivý a plamének plotní, v podrostu jsou až dvoumetrové kopřivy a všude kolem bzučí mračna komárů. Není divu, že se této krajině někdy přezdívá Moravská Amazonie.

GPS pozice

N 48° 55.305', E 17° 16.675'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz