česky english deutsch <<< >>>

Poušť a řeka

Ptáci u řeky

Strážnické Pomoraví je poslední úsek na dolním toku řeky Moravy, kde se zachovaly přírodní říční zákruty – meandry. Na jejich březích můžeme pozorovat řadu zajímavých ptáků. V podemílaných březích (výsepech) si vyhrabávají své hnízdní nory ledňáček říční a břehule říční, blízká příbuzná vlaštovek.

štěrkové a písčité břehy řeky Moravy

Jiný vzácný pták obývá naplavené štěrkové a písčité pláže (jesepy). Jmenuje se pisík obecný, patří mezi bahňáky a podobně jako většina ptáků této skupiny se brouzdá podmáčeným pískem a bahnem, do kterého neustále zabodává svůj zobák. Vyhledává tak drobné živočichy, jimiž se živí. V době hnízdění kladou pisíci do malých dolíčků přímo mezi oblázky štěrku vajíčka, která díky svému zbarvení dokonale splývají s okolím. Naplavené pláže však nelákají jen pisíky, ale i turisty, a tak se stává, že maskované snůšky bývají často přehlédnuty a zničeny. Proto se prosím písčitým plážím v oblasti meandrů během hnízdního období (od 1. 4. do 15. 7.) vyhněte a nevstupujte na ně. Za ohleduplné dodržování tohoto doporučení děkujeme! Přispíváte tím k tomu, aby se i ti, kdo přijdou po Vás, mohli těšit z přírodních krás tohoto jedinečného území.

pisík obecný

GPS pozice

N 48° 55.049', E 17° 16.308'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz