česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Píšť

Historie obce Píšť

Základní informace

Obec Píšť patří k nejstarším obcím na Opavsku, její archeologické osídlení je doloženo z mladší doby kamenné (4500 – 2500 př. n. l.). První písemná zmínka o obci je datována roku 1228, kdy Piscz daroval český král Přemysl Otakar I. velehradskému klášteru. Pod správou tohoto kláštera byla obec až do roku 1439, později ves patřila k hlučínskému panství a to až do roku 1625, kdy ji koupil Bernard Lichnovský z Voštic. Po jeho smrti ji převzal po třicetilété válce téměř zcela zničenou Jiří Lichnovský. V 18. století, po porážce Marie Terezie, připadlo Hlučínsko a tedy i Píšť Prusku. Po roce 1872 byla dokonce čeština a polština zakázána jako vyučovací jazyk. V roce 1920 připadla většina Hlučínska na základě Pařížské mírové konference Československu, obec Píšť se však stala součástí Československa až roku 1923.

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince, který je od roku 2002 také Mariánským poutním místem, byl v obci postaven v roce 1743 na místě původního dřevěného kostela. V kostele je možno spatřit sochy sv. Petra a Pavla a pět obrazů od opavského malíře F. Lichta, Nejvzácnější je renovovaný obraz Panny Marie, který je asi 280 let starý. Do kostela byl darován jako díkuvzdání za záchranu života. Obraz je věřícími uctíván jako zázračný, v roce 2001 proběhla jeho korunovace papežskými korunkami posvěcenými v Římě za účasti farníků a starosty obce. V roce 2003 byla dokončena v areálu poutního místa venkovní křížová cesta s oddechovou a parkovou částí. Jednotlivá zastavení křížové cesty keramických reliéfů vytvořila PaedDr. Kateřina Pavlicová.

Kostel

Kostel

Obraz Panny Marie

Obraz Panny Marie

Užitečné informace

Kontakty

Obec Píšť Píšť č.p. 58 Tel: +420 595 055 231 pist@pist.cz http://www.pist.cz/

GPS pozice

N 49° 58.728', E 18° 11.624'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Obec Píšť
Píšť č.p.58
Tel.:+420 595 055 231
e-mail:pist@pist.cz
http://www.pist.cz