česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace Jeseníků

Poutní místo Maria Hilf

Poutní kostel zde v hlubokých lesích i dnes připomíná lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život. Na tomto poutním místě se konají modlitby za sblížení národů, za život v míru a ve vzájemném porozumění. Když Švédové přitáhli roku 1647 k městu Zlaté Hory, obyvatelstvo si zachraňovalo život útěkem do hor. Žena místního řezníka Anna Tannheiserová, která byla v požehnaném stavu, našla bezpečné místo pod mohutnou jedlí zde na hoře zvané Boží dar. Zde nepřítel nehrozil. Na osamělou ženu však přišly porodní bolesti a 18.7.1647 zde porodila syna Martina, který prožil život jako radní svého města. Jeho dcera Dorota Weisová pak splnila Tannheiserovu poslední vůli. V roce 1718 nechala zhotovit obraz Panny Marie a zavěsit jej na staré jedli, kde se její otec narodil.

Již v následujícím roce toto místo přitáhlo první poutníky a během deseti let zde byla postavena kaple. Reformy Josefa II. dosáhly i sem a v roce 1785 bylo nařízeno kapli zbourat. Ke zbourání kaple ale nedošlo, protože se nenašel nikdo, kdo by příkaz splnil. Bylo to v době napoleonských válek a stát měl asi jiné starosti. V roce 1819 bylo povoleno kapli znovu otevřít. Roku 1830 přišel do Zlatých Hor arcikněz dr. Philipp Dittrich. Rostoucí příval poutníků ho přivedl na myšlenku vybudovat na místě kaple nový kostel. Poutníci vynášeli na staveniště cihly, písek a kamení. Základní kámen byl položen roku 1834 a k vysvěcení došlo 8.9.1841. V roce 1955 byl vydán zákaz bohoslužeb. V kostele bylo vše rozebráno a rozbito. Z kostelního materiálu byla postavena blízká čekárna u autobusové zastávky. Závěrečné řádky tragické kapitoly poutního místa byly napsány 16.5.1973, kdy byl vydán příkaz, aby církev okamžitě lešení kolem chrámu rozebrala a stavební materiál si odvezla. S bolestí odváželi lidé vše, co v uplynulých měsících nashromáždili. Zbyla jen pustá samota… V únoru 1990 byl ustaven přípravný výbor pro obnovu poutního místa. 22.4.1990 Jan Pavel II. posvětil na Velehradě základní kámen pro stavbu nové mariánské svatyně. Dne 23.9.1995 nový poutní kostel posvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Poničený kostel

Poničený kostel

Pouť národů dnes

Pouť národů dnes

Pouť před válkou

Pouť před válkou

Původní kostel

Původní kostel

GPS pozice

N 50° 13.580', E 17° 23.712'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz