česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Horní Měcholupy

Horní Měcholupy jsou čtvrť a katastrální území Prahy. Je zde evidováno 36 ulic a 571 adres, žije zde 12 462 obyvatel. Horní Měcholupy jsou společně s Hostivaří součástí městské části Praha 15. Název Měcholupy pravděpodobně vznikl podle lupičů cestovních zavazadel zvaných měchy. Nejstarší dochované zmínky jsou o osobách, které pocházely z Měcholup, bez rozlišení Horních a Dolních. Roku 1293 je zmiňován Albert z Měcholup (pravděpodobně z tvrze v Dolních Měcholupech) jako kněz u sv. Jiljí, v letech 1309 a 1322–1349 jsou zmiňováni bratři Albert a Mikeš. Tereziánský katastr zmiňuje 6 selských usedlostí, krčmu a kovárnu. Roku 1845 měly Horní Měcholupy 16 domů se 79 obyvateli, roku 1849 kolem 90 obyvatel, kolem roku 1900 již 213 obyvatel ve 27 domech. Se zavedením obecního zřízení roku 1850 tvořily oboje Měcholupy s Petrovicemi dohromady jednu obec Měcholupy, roku 1867 byly rozděleny na tři samostatné obce. Roku 1936 byly upraveny hranice s Petrovicemi, roku 1951 s Prahou, po připojení k Praze pak roku 1976 byla oblast budoucího sídliště Hornoměcholupská připojena k Hostivaři, k 1. lednu 1988 naopak připojeno přes 26 hektarů z Hostivaře a opět upraveny hranice s Petrovicemi. Oboje Měcholupy i Petrovice byly k Praze připojeny současně roku 1968, od 24. listopadu 1990 se Horní Měcholupy staly samosprávnou městskou částí a od 18. listopadu 1994 byla do jejího obvodu připojena i Hostivař a městská část přejmenována na Prahu 15. Jádrem vesnice byla až do 70. let 20. století oblast mezi dnešními ulicemi Ravennská a Boloňská. Při výstavbě sídliště Horní Měcholupy-Petrovice, která byla zahájena roku 1978, selské vesnické jádro prakticky zaniklo, zachovány zůstaly novější řadové rodinné domky. Počet obyvatel vzrostl ze 799 v roce 1980 na 10 124 v roce 1991.

GPS pozice

N 50° 2.476', E 14° 32.865'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz