česky english deutsch polski <<< >>>

Vrcholy a výhledy na Beskydy

Travný

Hora Travný je s výškou 1203 m čtvrtou nejvyšší horou Beskyd. Na strmém západním svahu Travného se na ploše 154,85 hektarů nachází přírodní rezervace Travný (bod 2, viz.mapa) se zbytky přirozených porostů bučin a jedlobučin. V nejnižší výšce tvoří les především kyselé bučiny, s rostoucí výškou se zvyšuje zastoupení smrku a porost se postupně mění na smrkové bučiny a v nejvyšších polohách na tzv. třtinové smrčiny, s ojedinělým výskytem kleče. V odlehlých hřebenových partiích Travného žije i tetřev hlušec, hnízdí zde čáp černý, jeřábek lesní, sluka lesní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, kulíšek nejmenší a mnoho dalších druhů. Území je také trvalým biotopem rysa ostrovida, vlka a medvěda, běžně lze spatřit jelena nebo srnce.

Při výstupu na Travný z obce Morávky (zelená turistická trasa) narazíme na partyzánský pomník a bunkr (bod 1, viz.mapa). Z historie druhé světové války můžeme zjistit neblahý osud tohoto místa. Po přepadení SSSR nacistickým Německem v roce 1941 vzrůstá v dalších letech odpor proti fašismu mezi všemi obyvateli Morávky. Začali navazovat styky s prvními partyzánskými oddíly, podporovali je v sabotážích a v odbojové činnosti. Stranou nestáli ani starosta obce, poštovní úřad a četnická stanice. Partyzáni si za podpory obyvatel vybudovali bunkr na úbočí Malého Travného. S občany, kteří je zásobovali potravinami, šatstvem a také jim podávali informace, byli ve stálém styku. Prvním projevem odplaty fašistům za sabotáže a partyzánskou činnost bylo neočekávané a nepozorované noční obklíčení usedlosti Koloničných na samotě Zajičorka, kde se právě ukrývali partyzáni po namáhavém přechodu hor Kozubové a Slavíče. Tři partyzáni zde padli, ostatním se podařilo uprchnout až na jednoho, který byl Němci zajat a vyzradil nejen místo partyzánského bunkru na Malém Travném, ale i jména rodin, s kterými se partyzáni stýkali. Rodina Koloničních byla uvězněna, jejich domek vypálen. 9. prosince 1944 za pomoci nových německých posil byl přepaden bunkr na Malém Travném. Při přestřelce zahynulo 10 partyzánů a jeden občan Morávky – Dominik Kotásek. Němci ztratili 39 vojáků.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 33.704', E 18° 30.456'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz