česky english deutsch polski <<< >>>

Vrcholy a výhledy na Beskydy

Prašivá

Horská chata na Prašivé Hora Prašivá byla po staletí významným poutním místem, za což vděčí dřevěnému kostelíku z r. 1640. Od té doby se na Prašivé konaly mše a poutě. Od roku 1891 se k nim přidala shromáždění – tzv.„Tábory lidu“. Na tato shromáždění přicházeli řečnit i takové osobnosti jako např. poslanci zemského sněmu slezského. Poutě a tábory lidu přitahovaly obyvatelstvo z dalekého okolí a těšily se mimořádné návštěvnosti. Historické prameny zmiňují až 8000 poutníků na jedné pouti. Skutečnost, že na Prašivé stojí od r. 1921 turistická chata, je výsledkem snahy českých vlastenců a místních patriotů, kteří tím čelili expandujícímu německému spolku „Beskidenvereinu“. V prvopočátcích organizované beskydské turistiky na sklonku 19. století započali Němci s budováním turistických útulen. Zatímco provozovali horské chaty na Lysé hoře, Bílém Kříži, Javorovém, Čantorii a jinde, Češi se museli scházet v podhůří. Provoz chaty: denně (kromě 24.12 a 25.12). • letni otevírací doba je 9–20 hod • zimní otevírací doba je 10–19 hod

Kostel sv. Antonína

Jde o jednolodní stavbu z roku 1640. Původně byl zasvěcen sv. Ignáci z Loyoly. Po vystavění kostela na Borové pod Lysou horou v r. 1673, který byl zasvěcen právě sv. Ignáci, došlo u kostela na Prašivé v tomtéž roce k přesvěcení a novým patronem se stal sv. Antonín Paduánský. Jde o filiální kostel farnosti Dobrá. Konají se k němu tradiční poutě v polovině června (ke svátku sv. Antonína 13. 6.). V době druhé světové války se nacházel kostel v ochranném pásmu hranice mezi tzv. Protektorátem a Říší a byl v podstatě nepřístupný. Na konci války byl vážně poškozen. Přesto nabyl opět svého původního vzhledu. Pouze věžička, která je dnes plechová, byla v dřívějších dobách dřevěná

Pověst vypráví, že která dívka v den svátku sv. Antonína, tedy 13. června, dojde pěšky a bosa až k němu, do roka se provdá.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 38.166', E 18° 29.051'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz