česky english deutsch polski <<< >>>

Lysá hora

PP Vodopád Satiny

Říčka Satina v těchto místech vytváří asi 1 km dlouhou skalní soutěsku až 15 m hlubokou s mnoha romantickými i pozoruhodnými zákoutími. Najdeme zde peřeje, přehrádky a dokonce vodopády. Ne však takových jaké známe z jiných hor. Ty by jste v Beskydech hledali marně. Ty beskydské mají maximálně metr, dva. Neztrácejí tím však na své kráse.

Satinské vodopády byly oblíbeným výletním místem již v 19. století. V příkrém korytu se dodnes dochovaly původní lesní porosty. Nejčastěji zde narazíme na buk, smrk a jedli. Vodopády Satiny přímo navazují na přírodní rezervaci Malenovický kotel.

Přímo v toku byla nalezena řada bezobratlých živočichů, přičemž mezi nejvzácnější nálezy patří 3 druhy chrostíků (s jednou až třemi lokalitami v rámci ČR).

Obří hrnce V území přírodní památky Vodopády Satiny se v říčním korytě nacházejí zvláštní útvary nazývané jako obří hrnce. Jedná se o mísovité skalní prohlubně vymleté vířivým pohybem unášeného materiálu říčkou Satinou v méně odolných částech jílovců. Ke vzniku vodních turbulencí a různě velkých vírů v Satině dochází díky jejímu značnému sklonu. Celý proces vzniku obřích hrnců se odborně nazývá jako evorzně erozní činnost.

Stará pověst praví, že Satina není jen tak obyčejný potok. Uvnitř Lysé hory je prý Černé jezero a voda z něj odtéká v Satině. Říká se, že v soudný den, až lidé dovrší své hříchy, se celé jezero vylije a všechno zatopí.

Užitečné informace

stanice HS Lysá hora so a ne 420 597 431 702 tel.: 597 431 703 mobil:607 584 985 Horská služba non-stop – 606 769 010

GPS pozice

N 49° 34.085', E 18° 24.912'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz