česky english deutsch <<< >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Borečský vrch - jih

Při sestupu z vrcholu Borečského vrchu směrem k východu se na jeho okraji otevírá výhled do širokého okolí Lovosic a směrem k jižnímu okraji východní části Českého středohoří – Verneřickému středohoří. Louky lemující úpatí kopce jsou příznivým prostředím pro různé druhy hmyzu, především motýlů. Ti zde mají podmínky pro vývoj larev, místo pro úkryt i prostor pro získávání potravy. Louky a kamenné snosy jsou domovem mravenců, z nichž některé druhy rodu Myrmica patří mezi kriticky ohrožené. Na loukách pod svahy kopce se vždy pásla stáda ovcí, která se sem před lety vrátila, takže dochází k plošnému vypásání luk.

Z vyhlídky je možné spatřit bývalé bojiště, na kterém se na počátku sedmileté války r. 1756 střetla rakouská vojska a vojska Pruska v „bitvě u Lovosic“ Pruský král Fridrich II. Zvítězil a obsadil Lovosice, Rakušané však jeho další postup zastavili. Jako zajímavost se traduje pověst, že na Borečský vrch se odvážila vystoupit kněžna Libuše a hovořila zde s bohy. Kopce se lidé báli do 19. století a vyprávěli si, že otvor v Borči býval bezedný, ale že bylo rozkázáno jej zasypat, a až mohutný balvan se v prohlubni zachytil a zasypal ji.

GPS pozice

N 50° 30.844', E 13° 59.477'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz