česky english deutsch >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Lovoš

Velký Lovoš je výrazná dominanta Lovosic dosahující výšky 570 m.n.m., budovaná zásaditými čedičovými horninami. Samotný vrch je tvořen vlastně dvěma kužely, Velkým a Malým Lovošem, nazývaným též Kybička (489 m). Kybička je ale na rozdíl od Velkého Lovoše vrch znělcový. Z důvodu vysokého stupně zachovalosti přírodních stanovišť, bohatého výskytu vzácných druhů fauny i flóry a celkové atraktivnosti přírody je Lovoš právem zařazen mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

Vyskytuje se zde bohaté spektrum vegetace, od travnatých porostů skalní stepi na J a JZ svahu, přes lesostepní formace až po suťový les, který porůstá především SZ a SV svahy a je tvořen převážně porosty dubu zimního(Quercus petraea), lípy srdčité(Tilia cordata) a velkolisté(Tilia platyphyllos). Ve skalních lesostepích na vrcholových částech Lovoše byl poprvé popsán nový druh jeřábu, který dostal jméno jeřáb český (Sorbus bohemica),a to právě z důvodu výskytu pouze na území Českého středohoří. Z chráněných rostlin jsou zde zastoupeny např. třemdava bílá(Dictamnus albus), tařice skalní(Aurinia saxatalis) či koniklec luční(Pulsatilla pratensis).

Třemdava bílá

Třemdava bílá

Na vrchol lze vystoupat od Lovosic po zelené, z obce Opárno po modré, kterou provází naučná stezka Lovoš. Žlutě značená trasa vede od Košťálova přes Boreč a Bílinku.

Odměnu za výstup skýtá nejen krásný kruhový výhled na labskou nížinu a vrcholy Českého středohoří, ale také turistická chata, která má zajímavou historii. Její výstavba se datuje již od roku 1891, postupně byla vylepšována a v r.1930 rozšířena na ubytovnu. V době, kdy nebyla obsazována nájemníky vždy došlo k jejímu těžkému poškození, prošla ale mnohými rekonstrukcemi a dnes má standardní úroveň, kde se můžete občerstvit i ubytovat.

Od Velemína

Od Velemína

Výhled na Lovosice

Výhled na Lovosice

GPS pozice

N 50° 31.744', E 14° 1.321'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz