česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Přírodní rezervace Homolka

Přírodní rezervace Homolka leží na severním okraji Velké Chuchle při silnici na Slivenec. Prochází jí žlutá turistická značka z Chuchelského háje. Území má výměru 13,43 ha a je chráněno od roku 1982.

Homolka je jedním z nejvýznamnějších geologických odkryvů na našem území a nacházejí se zde také významná naleziště zkamenělin. Tento geologický odkryv byl v roce 1989 schválen jako světový stratotyp hranice mezi stupni lochkov a prag, jenž má světovou platnost jako stratigrafický stupeň spodního devonu. Tuto hranici označuje značka.

Ve zdejších lomech se dříve těžil vápenec, z něho se vyráběla proslulá tzv. černá mozaika na pražské chodníky. Ačkoliv je Homolka narušena z jižní strany dávnou těžbou vápence, zůstává hodnotným stanovištěm teplomilných druhů rostlin a živočichů. Na jihovýchodních svazích se nachází cenná vápnomilná a suchomilná společenstva tzv. skalní a travní stepi. Vyskytuje se zde také hodnotná fauna teplomilných bezobratlých, zejména brouků, motýlů – bylo jich tu zjištěno 742 druhů, pavouků a plžů.

GPS pozice

N 50° 0.955', E 14° 22.692'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz