česky english deutsch <<<

Poznávací trasa Rotava

Jezero Medard

Na místě dřívějšího uhelného dolu Medard-Libík vzniklo jezero Medard. První voda začala zatápět důl již v roce 2008, kdy Sokolovská uhelná přestala čerpat důlní vody a ty prosakovaly z okolních svahů. Důlní vody se sem dokonce přečerpávaly i z nedalekého dolu Jiří. V roce 2010 se začala do dolu přivádět voda z řeky Ohře. Konečné výšky hladiny dosáhl Medard v roce 2016. Jezero leží v nadmořské výšce 400 m, rozlohu má cca 400 hektarů a v některých místech je hluboké až 50 metrů. Délka vodní plochy je 4 km a šířka 1,5 km.

Na území dnešního jezera Medard se nacházelo několik hlubinných hnědouhelných dolů, ve kterých začala těžba v 19. století, jako například důl Adolf-Žofie (1898), Důl Felicián (1871), Důl Antonín-Anežka-Josef (1886). Protože hlubinnou těžbou se nevytěží všechno uhlí, přetěžily se tyto doly povrchovými lomy. V roce 1872 začal být rozfáráván lom Libík, který ukončil těžbu jako spojený lom Medard-Libík v roce 2003. Povrchový lom Medard byl otevřen v roce 1918 a těžilo se v prostoru vymezeném v jižní části železniční trati Sokolov – Cheb, v severní části pak obcemi Kluč a Habartov. Lom Medard II. ukončil těžbu 9. září 1975, v části Medard I. se pak uhlí těžilo až do 31. března 2000.

Jezero Medard bylo zařazeno jako jedna z hlavních lokalit do přeshraničního projektu Česko-Bavorského Geoparku. Hlavními tématy je těžba uhlí a rekultivace krajiny postižené těžbou. Zajímavostí dolu byly tzv. kamenné pařezy, vzniklé z mineralizovaných velkých pařezů stromů, které byly zasypány vrstvou tufů při sopečné činnosti. V rámci provedené rekultivace bude zajímavé sledovat jaká společenství fauny a flóry budou vznikat v jezeře i na jeho březích. Už nyní se Medard stává zajímavých útočištěm pro různé druhy ptáků. V současné době se jezero Medard stává vyhledávanou oblastí. Zatím lokality využívají hlavně cyklisté a pěší turisté. Při pohybu v celém areálu je však nutné dbát nejvyšší opatrnosti. Pohybovat se je možné pouze po zpevněných štěrkových cestách, protože celá oblast je poddolována. Vstup a koupání je pouze na vlastní nebezpečí.

Při severovýchodním okraji jezera u městyse Svatava se stále ještě těží uhlí. Důvodem je stabilizace zdejších svahů, aby nedošlo ke skluzům. Je nutné se řídit zákazovými tabulkami a do oblasti aktivního dolu nevstupovat!

GPS pozice

N 50° 10.649', E 12° 37.190'
[GPX]

[MAPY.CZ]