česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolů Jindřich II a Antonín

Historie dolu a těžby uhlí

Důl Antonín byl hlouben od roku 1846 a materiál z jámy a následně také hlušina byly průběžně ukládány do odvalu. Byl to první důl se svislou jámou v celém revíru. Těžba v něm probíhala od roku 1846 do roku 1992. Jeho maximální hloubka činila 900,5 m. Po dokončení centrální šachty Jindřich II v roce 1969 zůstal důl Antonín těžební jámou pro těžení z hloubky 180 m na 2. patře. Dne 18. února 1992 byla těžba ukončena. V průběhu likvidace těžby uhlí v revíru byla zbourána i železná věž dolu dominanta Zbýšova. Důl Antonín byl v provozu nejdéle z Rosicko-oslavanského revíru. Důl Jindřich byl vyhlouben v letech 1854 – 1857. V období 1846 – 1992 se v něm těžilo až do hloubky 905 m. V roce 1887 byla v areálu vybudována třídírna uhlí, která byla v roce 1909 elektrifi­kována a v letech 1955 – 1957 naposledy modernizována. V roce 1935 byla vybudována úpravna uhlí soustavy Mitschel – Malewt. Po dobudování dolu Jindřich II byla těžní jáma Jindřich v roce 1970 zasypána. Hloubení dolu Jindřich II bylo zahájeno v roce 1964 s cílem soustředit do jedné lokality těžbu ze střední a severní části revíru. Vlastní těžba uhlí byla v dole zahájena v roce 1969 a pokračovala až do roku 1991. Důl Jindřich II byl nejhlubším černouhelným dolem v Československu a jedním z nejhlubších ve střední Evropě. Uhlí se těžilo z hloubky 1 428,4 m, maximální hloubka činila 1 456 m. Uhlí se využívalo v Elektrárně Oslavany, do níž se dopravovalo původně po železnici přes Zastávku, Střelice a Ivančice, v období 1975 – 1991 sloužila k dopravě uhlí z dolu Jindřich II do Oslavan pětikilometrová lanová dráha. Poslední vůz uhlí byl do oslavanské elektrárny dopraven 20. 12. 1991. Těžba byla ukončena 28. 12. 1991. V květnu roku 1992 byla schválena změna plánu likvidace hlavních důlních děl. Zasypání jámy Jindřich II bylo nahrazeno jejím postupným zatopením. Region dolu Jindřich II je z hydrogeologického hlediska perspektivním zdrojem kvalitní vody. Po demontáži těžního zařízení byla jáma 23. 12. 1992 uzavřena na ohlubni železobetonovou krycí deskou. Důl Jindřich byl posledním likvidovaným důlním dílem z Rosicko-oslavanského revíru. Na zbýšovský odval byly ukládány vytěžené hlušiny především pískovcového typu z důlních děl a později i jalovina z třídíren dolů Antonín, Jindřich I a Jindřich II. Hlušina byla navršena na odval se třemi nepravidelnými hřbety. V období 20. až 90. let 20. století zde byly uloženy téměř 3 miliony m? haldoviny. V 90. letech 20. století byl odval rekultivován.

GPS pozice

N 49° 9.598', E 16° 21.176'
[GPX]

[MAPY.CZ]