česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vyšný

Společenstva a druhy hub

Na dně Kamenolomu Vyšný s obnaženým vápencovým substrátem chudým na živiny makroskopické houby dosud téměř nejsou zastoupeny. Druhy preferující pokročilejší stadium ekologické sukcese se objevují v lemových porostech. Rostou zde houby vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny břízu bělokorou (Betula pendula), topol osiku (Populus tremula), vrbu jívu (Salix caprea), vrbu křehkou (Salix euxina) a druhy vázané mykorhizou borovici lesní (Pinus sylvestris). Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Biodiverzita makroskopických hub je extrémně nízká. Průzkumy přímo v lomu potvrdily výskyt pouhých 3 druhů. Žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu hub České republiky, ani není zvláště chráněný vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. V kamenolomu roste chřapáč jamkatý (Helvella lacunosa), vláknice potměchuťová (Inocybe dulcamara) a kořenovec růžovějící (Rhizopogon roseolus).

Chřapáč jamkatý

Kořenovec růžovějící

GPS pozice

N 48° 49.909', E 14° 17.548'
[GPX]

[MAPY.CZ]