česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vyšný

Geologická charakteristika lokality

Oblast Českého Krumlova a Vyšného patří do Českého masivu a do oblasti moldanubika. Tato oblast je tvořena převážně intenzivně metamorfovanými horninami s granitoidními masivy variského stáří. Moldanubikum je považováno za předprvohorní jednotku. Charakteristický je pro něj výskyt granulitů, eklogitů a dalších vysoce metamorfovaných hornin. Jedna ze dvou sérií moldanubika se označuje jako pestrá. Je reprezentovaná pararulami, kvarcity, kvarcitickými rulami, erlány, grafitickými horninami, mramory, amfibolity, amfibolitickými rulami, granulity, eklogity a ortorulami. Tato pestrá série vystupuje v několika pruzích. Střední pruh se táhne přes Český Krumlov a Vyšný. Pestrá série je mělkým sedimentačním prostorem, v němž mramory a grafitické horniny představují usazený materiál organogenního původu. V oblasti Českého Krumlova se stavební kámen těžil již ve středověku. Množství těžených nerostných surovin tehdy odpovídalo lokálním potřebám. Až s rozvojem dopravy a s průmyslovou revolucí se těžba výrazně zvýšila. Težily se zejména granitoidy, granulity, krystalické vápence. V menší míře byly těženy pararulové horniny, využívané dnes hlavně jako drcené kamenivo. Geologickým podkladem nepřírodního biotopu Kamenolom Vyšný je převážně krystalický vápenec. Nejčastějším zonálním typem půd v oblasti jsou středoevropské hnědozemě na krystalických vápencích reprezentované rendzinami.

Vrstvy krystalického vápence v Kamenolomu Vyšný

Krystalický vápenec

Krystalický vápenec

GPS pozice

N 48° 49.994', E 14° 17.763'
[GPX]

[MAPY.CZ]