česky english deutsch <<< >>>

Riegrova stezka

Jak pracuje řeka

Zdrojovými územími Jizery jsou Krkonoše a především Jizerské hory. Právě Jizerské hory jsou nejdeštivějším místem České republiky. Podloží Jizerských hor je žulové a kromě puklin nedovolí vodě zasakovat. Nižší teploty naopak omezuji výpar. Velký podíl srážek z území odtéká, a proto Jizera ještě u ústí dosahuje dvakrát většího specifického odtoku (to je množství vody, které odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí), než je republikový průměr. Ve vyvíjející krajině řeka mnohokrát přeložila koryto a mnohdy i změnit směr. Vývoj říčního koryta podléhá určitým zákonitostem. Čím má řeka větší spád, tím větší energii musí odolávat její břehy a dno. Řeka hledá svou rovnováhu. V níže položených územích řeka meandruje a tak pomocí zákrutů prodlouží svůj tok. Tento stav však není trvalý. Povodeň s mnohanásobně větší silou si hledá svůj vyrovnaný stav.

Rozvodněná Jizera u galerie

Materiál, který řeka ukládá, vypovídá o délce jeho transportu i o klimatu. Jizery nese minimum písku. Spíše se jedná o valouny či balvany. V tvrdých horninách si voda hledá cestu obtížněji. Kvůli většímu sklonu dna se řeka neroztahuje do šířky, ale jde ve směru zemské tíže a vytvoří jen soutěsku o větším spádu, jejíž směr je přímý. Voda hledá cestu nejmenšího odporu, a to je většinou tam, kde byly horniny rozpukány při nějakém horotvorném procesu. To jsou především místa zlomů. Řeka o velkém spádu dokáže čas od času pohnout i s velkými balvany. Mnohametrákové bloky se dokážou valit či smýkat, jsou-li při povodni zcela zality vodou. Pokud se tak stane, snáze a rychleji obrušují či odlamují výstupky na dně.

Rozvodněná Jizera dokáže přemístit až balvany o váze 3 tuny

Vývoj říčních koryt a jejich proměny můžeme sledovat i podle říčních teras. Tak, jak se koryto postupně zařezávalo, zůstávají v krajině říční usazeniny. Dnes leží i sto metrů výše nad současným korytem Jizery.

U kamenneho lva. Dnes jsou svahy zarostlé a sklaní útvar není dobře viditelný.

GPS pozice

N 50° 37.034', E 15° 18.513'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz