česky english deutsch <<<

Riegrova stezka

Invazivní rostliny

Téměř podél celé Riegrovy stezky, v blízkosti toku řeky Jizery můžeme spatřit celé porosty invazivní rostliny, která se jmenuje netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).

Porosty netýkavky žláznaté

Jedná se o jednoletou rostlinu, která pozdě klíčí, rychle roste a má obrovský kořenový systém. Jednotlivé rostliny mohou dosahovat výšky až do 3 metrů. Rostlina příjemně voní po ovoci. Kvete v srpnu až říjnu. Pochází z Himalájí, kde roste do výšek až 3000 metrů nad mořem. U nás je vázána na vodní stanoviště. Plodem je pukající tobolka vystřelující semena až do vzdálenosti 4 m.

Netýkavka Žláznatá

Jedna rostlina dokáže vyprodukovat až 5000 semen. Semeno si zachovává svoji klíčivost až po dobu 6 let. Semena jsou lepivá, a tak se mohou šíři i na peří vodního ptactva a srsti některých živočichů. Nebezpečí, které rostlina představuje, spočívá ve značné schopnosti rychle obsadit nové stanoviště. Vznikají tak monokulturní, většinou velmi těžko prostupné porosty, které snižují druhovou pestrost krajiny a výrazně mění její přirozené složení. Mělké kořeny netýkavky žláznaté nechrání půdu proti vymílání. Husté porosty netýkavky, které dokážou účinně potlačovat původní vegetaci pobřežních rostlin, se výrazně podílejí na vodní erozi. Když rostliny podlehnou mrazíkům ponechávají břehy odkryté a ty jsou bez ochranného vegetačního pokryvu snadno odnášeny vodním proudem. Pro udržení původních druhů je nutné růst a šíření netýkavky potlačovat.

Na první pohled se jedná o velice pěknou rostlinu, s temně růžovými květy, vonících po ovoci.

K potlačování invazních druhů je zřejmě zapotřebí mnoho osvěty tak, aby ochrana přírody nebyla jen snahou několika odborníků, ale věcí široké veřejnosti. Důležité je zabránit netýkavce v dozrání semen. Zásahy se musí provádět v průběhu během srpna před vysemeněním. Protože se netýkavka žláznatá vyskytuje na zvláště chráněném území, není možný chemický postřik, a tak přichází v úvahu jen mechanické zásahy. Souvislý porost netýkavek na větších plochách je možné sekat křovinořezem. Při lokálním výskytu je nutné rostliny vytrhávat a nejlépe zavěsit na větve stromů, jelikož když se pohodí na zem, tak z každého kolénka dokáže znovu zaklíčit. Na větvi brzy zaschne.

GPS pozice

N 50° 36.894', E 15° 18.868'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz