česky >>>

Ze Železnice na Jinolické rybníky

Železnice

Historie města

Četnými nálezy je prokázáno, že okolí města bylo osídleno již v dávné době předhistorické, a to postupně v době kamenné, bronzové, železné i hradištní. Tyto nálezy jsou dnes většinou uloženy v depozitáři místního Vlastivědného muzea , z části v jičínském a dalších muzeích.

Pojmenování místa, kde stávala podle některých pramenů tvrz pánů z Isenburka, má bezpochyby souvislost se železem. V okolí (Karlův vrch v Lipině) se nalézá bílý pískovec se slabšími vložkami železné rudy a na několika místech (cesta na okraji lesa Lipiny) byly nalezeny hutní jámy s dřevěným uhlím, vypalovaným železitým pískovcem a na polích táhnoucích se směrem k Železnici byly nalezeny kusy železné strusky. To vše nasvědčuje provozování primitivního železářství a podává i nejpravděpo­dobnější výklad k původu jména města.

Hrad Železný, představa lidového malíře , J. Rameš Souvislost se železem má zřejmě i jméno blízkého vrchu Železný, na kterém stával v minulých dobách hrádek (pravděpodobně dřevěný). Nedochovaly se o něm žádné písemné zprávy, pouze zbytky hliněných valů a příkopů na západní a jihozápadní straně dávají tušit, že bylo uvedené místo opevněno. Jaký byl vztah mezi Železnicí a Železným však není doloženo.

Nejstarší zmínka o pánech železnických erbu orlice je dosud z roku 1318, kdy se praví: „že téhož roku násilný pán Ratibor ze Železnice spolu s Havlem z Cidliny a Hynkem z Libštátu vyplenili mnohé vesnice v okolí a to zejména panství údrnické“. V roce 1343 se připomíná Jarek ze Železnice. Bezprostředními pány na Železnici byl rod pánů ze Železnice pravděpodobně jen asi do poloviny 14. století, neboť již v roce 1356 patří místní podací právo kostelní, vykonávané vždy jen vlastníkem zboží, pánům z Bradlece..

GPS pozice

N 50° 28.375', E 15° 23.093'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
Tel.:776144441
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz