česky <<<

EVL Drhleny

Jasanovo-olšové luhy

Údolní jasanovo-olšové luhy

Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.

Základní informace

Lokalita se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem. Území má charakter kaňonovitého úzkého zalesněného údolí s rybníkem a bažinami. Předmětem ochrany je vláskatec tajemný.

Geologické podloží lokality tvoří kvádrové pískovce, území je součástí SV části Jičínské pahorkatiny. Reliéf představuje erozní údolí vytvořené v mladším pleistocénu říčkou Kněžmostkou a jejími přítoky v tektonicky predisponovaném místě. Při jeho utváření došlo k proříznutí kvádrových pískovců svrchně turonského až coniackého stáří až na podložní svrchně turonské jílovce svrchní křídy.

GPS pozice

N 50° 29.461', E 15° 4.487'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz