česky <<< >>>

EVL Drhleny

Vláskatec tajemný

Vláskatec tajemný

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) je evropsko-makaronéským endemitem, rozšířeným ve Velké Británii, Francii, Německu, Lucembursku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Česku a v Makaronésii (Azory, Madeira, Kanárské ostrovy). V roce 2002 byl nalezen také v Polsku.

Historie objevování druhu v České republice je velmi krátká. Poprvé byl v ČR zjištěn v r. 1993 v Českém Švýcarsku, pak až v r. 2001 v kvádrových pískovcích na Dokesku. Po tomto nálezu byl v pískovcích České křídové tabule proveden systematický průzkum a v současné době je známo přes 200 lokalit na Kokořínsku, Českolipsku, v Českém ráji, Klokočských skalách a Prachovských skalách. Zatím nebyl nalezen v Broumovských stěnách, kde je pro druh zřejmě příliš chladné klima.

Základní informace

Lokalita se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem. Území má charakter kaňonovitého úzkého zalesněného údolí s rybníkem a bažinami. Předmětem ochrany je mech vláskatec tajemný.

Geologické podloží lokality tvoří kvádrové pískovce, území je součástí SV části Jičínské pahorkatiny. Reliéf představuje erozní údolí vytvořené v mladším pleistocénu říčkou Kněžmostkou a jejími přítoky v tektonicky predisponovaném místě. Při jeho utváření došlo k proříznutí kvádrových pískovců svrchně turonského až coniackého stáří až na podložní svrchně turonské jílovce svrchní křídy.

GPS pozice

N 50° 29.903', E 15° 4.409'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz