česky english deutsch <<< >>>

Riegrova stezka

Fauna

Údolí Jizery a Kamenice je zahrnuto mezi evropsky významné lokality projektu Natura 2000, soustavy chráněných území v rámci členských států Evropské unie, vytvářených podle jednotných principů s cílem zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Při dně čistých horských potoků a řek žije vranka obecná, drobná ryba se zcela zakrnělým plynovým měchýřem, pohybující se po dně typickými poskoky. V Jizeře se daří také pstruhům obecným a duhovým, vzácně se vyskytují i úhoř říční a mihule říční. Na tok řeky a nejbližší okolí jsou vázáni mlok skvrnitý, užovka obojková, ropucha obecná, z ptactva potom ledňáček říční, skorec vodní, konipas bílý a ze savců třeba rejsec vodní. V posledních letech se u Bítouchova objevuje také čáp černý.

Vranka obecná (foto J.Hlásek)

Ledňáček říční

Na loukách na okraji Riegrovy stezky potkáváme otakárka fenyklového, ve slunných polohách na kamenitých stráních ještěrku obecnou, slepýše křehkého, na skalách žije plž hrotice. Lesní porosty na svazích údolí obývají např. brhlík lesní, datel černý, střízlík obecný, králíček ohnivý, pěnice černohlavá, pěvuška modrá nebo budníček lesní. Z lesních ptáků byli pozorováni ostříž lesní, puštík obecný, holub hřivnáč či lejsek šedý, do oblasti zalétají také poštolka obecná, výr velký a krkavec velký. Mezi obyvateli lesů najdeme také zástupce savců, např. mišici křovinnou,lišku obecnou nebo srnce obecného.

Liška obecná

GPS pozice

N 50° 37.652', E 15° 18.279'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz