česky <<<

Údolí Plakánek

Jasanovo-olšové luhy

Údolní jasanovo-olšové luhy

Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.

Základní informace

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.

Geologie: Česká křídová tabule, kvádrové pískovce teplického souvrství, středně zrnité, slabě litifikované křemenné pískovce jeho nejvyšší části. Na plošinách podél údolí zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.

Reliéf: Typické kaňonovité údolí s výraznou nivou zarovnanou holocénními sedimenty.

Pedologie: Kambizem arenická, podzol arenický, gleje arenický a organozemní.

Krajinná charakteristika: Úzké kaňonovité údolí se zalesněnými svahy a v minulosti odlesněnou nivou říčky Klenice a Veseckého potoka.

GPS pozice

N 50° 29.347', E 15° 8.068'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz