česky <<< >>>

Údolí Plakánek

Vláskatec tajemný

Vláskatec tajemný

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) je evropsko-makaronéským endemitem, rozšířeným ve Velké Británii, Francii, Německu, Lucembursku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Česku a v Makaronésii (Azory, Madeira, Kanárské ostrovy). V roce 2002 byl nalezen také v Polsku.

Historie objevování druhu v České republice je velmi krátká. Poprvé byl v ČR zjištěn v r. 1993 v Českém Švýcarsku, pak až v r. 2001 v kvádrových pískovcích na Dokesku. Po tomto nálezu byl v pískovcích České křídové tabule proveden systematický průzkum a v současné době je známo přes 200 lokalit na Kokořínsku, Českolipsku, v Českém ráji, Klokočských skalách a Prachovských skalách. Zatím nebyl nalezen v Broumovských stěnách, kde je pro druh zřejmě příliš chladné klima.

Základní informace

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.

Geologie: Česká křídová tabule, kvádrové pískovce teplického souvrství, středně zrnité, slabě litifikované křemenné pískovce jeho nejvyšší části. Na plošinách podél údolí zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.

Reliéf: Typické kaňonovité údolí s výraznou nivou zarovnanou holocénními sedimenty.

Pedologie: Kambizem arenická, podzol arenický, gleje arenický a organozemní.

Krajinná charakteristika: Úzké kaňonovité údolí se zalesněnými svahy a v minulosti odlesněnou nivou říčky Klenice a Veseckého potoka.

GPS pozice

N 50° 28.788', E 15° 7.664'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz