česky <<< >>>

Údolí Plakánek

Biota výskytu vláskatce

Biota výskytu vláskatce

Vhodným biotopem druhu jsou stinné, hluboké jeskyňky a vodorovné zářezy zejména v pískovcových masivech, vyznačující se stabilním mikroklimatem (poměrně vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot) což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu.

Při jisté míře zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů jeskyň nepřístupných veřejnosti a biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastíněné lesem, nejčastěji se jedná o acidofilní bučiny, údolní-jasanovoolšové luhy, subkontinentální borové doubravy, ale i smrkové a borové monokultury.

Základní informace

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.

Geologie: Česká křídová tabule, kvádrové pískovce teplického souvrství, středně zrnité, slabě litifikované křemenné pískovce jeho nejvyšší části. Na plošinách podél údolí zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.

Reliéf: Typické kaňonovité údolí s výraznou nivou zarovnanou holocénními sedimenty.

Pedologie: Kambizem arenická, podzol arenický, gleje arenický a organozemní.

Krajinná charakteristika: Úzké kaňonovité údolí se zalesněnými svahy a v minulosti odlesněnou nivou říčky Klenice a Veseckého potoka.

GPS pozice

N 50° 28.683', E 15° 8.238'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz