česky >>>

Údolí Plakánek

Biota lokality

Biota lokality

Svahy nad údolím a boční rokle jsou porostlé lesními společenstvy – tvoří je mozaika s acidofilními bučinami, boreokontinen­tálními bory, subkontinentálními borovými doubravami, hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, na dně údolí s údolními jasanovo-olšovými luhy. Na skalách je poměrně hojně vyvinuta štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin. Mokřadní louky na dně údolí jsou syceny výrony pramenů z báze kvádrových pískovců, k dominantním lučním biotopům patří vlhké pcháčové louky přecházející místy ve vlhká tužebníková lada.

Základní informace

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.

Geologie: Česká křídová tabule, kvádrové pískovce teplického souvrství, středně zrnité, slabě litifikované křemenné pískovce jeho nejvyšší části. Na plošinách podél údolí zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.

GPS pozice

N 50° 28.704', E 15° 8.916'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz