česky <<< >>>

EVL Příhrazské skály

Biota s výskytem vláskatce

Biota s výskytem vláskatce

Charakteristika bioty s výskytem vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum): jeskyňky, dutiny a vodorovně orientované zářezy „police“ v pískovcových skalních stěnách, zejména ve spodních částech skalních masivů na dně roklí, vyznačujících se stabilním mikroklimatem /poměrně vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot/ což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu. Při jisté míře zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastíněné lesem, nejčastěji se jedná o acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, ale i smrkové a borové monokultury.

Základní informace

V Českém ráji je to území s nejrozsáhlejšími populacemi vrápence malého a s nejvyšším počtem lokalit. Geologie: Česká křídová tabule, středně zrnité, slabě až středně litifikované a slabě kaolinické pískovce teplického souvrství. Oblast byla v neogénu proniknuta vulkanity typu olovinických nefelinitů až bazanitů. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence.

Krajinná charakteristika: Pískovcové skalní město s charakteris­tickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a převážně lesní vegetací. Pseudokrasová jeskyně v pískovci, tvořená dvěmi kavernami navzájem spojenými nízkou, krátkou chodbou. Vchod do jeskyně se nachází těsně pod okrajem Příhrazské plošiny, je orientovaný do hlubokého kaňonovitého údolí. V blízkosti vchodu se nalézá skalní brána a hluboký převis.

GPS pozice

N 50° 31.144', E 15° 4.260'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz