česky <<< >>>

EVL Příhrazské skály

Biota

Biota lokality

Charakteristika bioty celé lokality: plošně převažují acidofilní bučiny a subkontinentální borové doubravy, významné zastoupení v mozaice lesních porostů mají také květnaté bučiny, suché acidofilní doubravy, boreokontinentální bory a suťové lesy, vzácné jsou acidofilní teplomilné doubravy a údolní jasanovo-olšové luhy. Hojná na skalách je štěrbinová vegetace skal a drolin a brusnicová vegetace skal a drolin.

Základní informace

V Českém ráji je to území s nejrozsáhlejšími populacemi vrápence malého a s nejvyšším počtem lokalit.

Geologie: Česká křídová tabule, středně zrnité, slabě až středně litifikované a slabě kaolinické pískovce teplického souvrství. Oblast byla v neogénu proniknuta vulkanity typu olovinických nefelinitů až bazanitů. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence.

Krajinná charakteristika: Pískovcové skalní město s charakteris­tickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a převážně lesní vegetací. Pseudokrasová jeskyně v pískovci, tvořená dvěmi kavernami navzájem spojenými nízkou, krátkou chodbou. Vchod do jeskyně se nachází těsně pod okrajem Příhrazské plošiny, je orientovaný do hlubokého kaňonovitého údolí. V blízkosti vchodu se nalézá skalní brána a hluboký převis.

GPS pozice

N 50° 31.052', E 15° 3.586'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz