česky >>>

EVL Příhrazské skály

Geomorfologie a pedologie

Geomorfologie a pedologie

Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny. Reliéf: Základním prvkem je náhorní plošina Mužského s kuželovitou elevací. Severní okraj tvoří souvislé skalní defilé na linii Příhrazy – Drábské světničky. Jižní strana plošiny je rozčleněna hustou sítí kaňonů v systém tzv. Příhrazských údolíček. Blízko jv. okraje jsou dva skalní masivy odpovídající charakterem drobnějším stolovým horám: Sokolka a Křinečská skála. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence.

Pedologie: Mozaika kyselých rankerů a podzolů s menšími výskyty rendzin na výchozech vápnitých jílovců. Na plošinách s hlinitými pokryvy převládají hnědozemě.

Základní informace

V Českém ráji je to území s nejrozsáhlejšími populacemi vrápence malého a s nejvyšším počtem lokalit. Geologie: Česká křídová tabule, středně zrnité, slabě až středně litifikované a slabě kaolinické pískovce teplického souvrství. Oblast byla v neogénu proniknuta vulkanity typu olovinických nefelinitů až bazanitů. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence.

Krajinná charakteristika: Pískovcové skalní město s charakteris­tickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a převážně lesní vegetací. Pseudokrasová jeskyně v pískovci, tvořená dvěmi kavernami navzájem spojenými nízkou, krátkou chodbou. Vchod do jeskyně se nachází těsně pod okrajem Příhrazské plošiny, je orientovaný do hlubokého kaňonovitého údolí. V blízkosti vchodu se nalézá skalní brána a hluboký převis.

GPS pozice

N 50° 31.062', E 15° 2.947'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz