česky <<< >>>

Z Trosek ke Skaláku

U Kavčin

Zbytky hradu Kavčiny jsou zbytky skalního strážného hrádku ze 14. století, jenž bránil hrad Valdštejn z jeho nejzranitelnější strany.

Hrad pravděpodobně vznikl jako předsunuté opevnění hradu Valdštejn a střežil přístup od jihu. Kdo a kdy Kavčiny založil není známo. Jediná písemná zmínka pochází z roku 1440, kdy byly oba hrady (tedy i Valdštejn) dobyty zemskou hotovostí pod vedením Jetřicha z Miletínka. Tehdy pravděpodobně byl v rukou loupežníků a je pravděpodobné, že poté již nebyl obnoven a zanikl.

Podoba Hrad se nacházel zhruba 1½ km východosevero­východně od Kacanov, na třech blocích úzké ostrožny. Podle dochovaných stop byl vystavěn hlavně ze dřeva. Využito byla také skalní podloží, do které se vysekalo podvalí hlavní stavby a několik světniček. Dnes sem nevede žádná cesta, v minulosti byl přístupný z údolí říčky Žehrovky.

Archeologické nálezy Archeologické nálezy, zvláště úlomky kachlů, dokládají vznik hrádku někdy ve 14. až 15. století. Fragmenty s pařáty orla nebo orlice vedou k domněnce, že hrádek mohl koncem 15. století vlastnit Vojtek, majitel Valdštejnu. Poloha hrádku napovídá, že plnil funkci strážní a obrannou pro Hrad Valdštejn. Rozloha hrádku připouští, že nemusel být pouze týlovým opevněním, ale i menším šlechtickým sídlem. O hrádku toho příliš nevíme, potřebná dokumentace se nezachovala. V historických pramenech je o Kavčinách zmínka až z roku 1440, kdy byl hrádek společně se sousedním Valdštejnem dobyt hejtmanem hradeckého krále Jetřichem z Miletínka. Nikde se již neuvádí, že by hrádek byl po této události někdy obnoven. Předpokládá se proto, že nadále už jen chátral.

GPS pozice

N 50° 33.281', E 15° 10.420'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz