česky <<<

X_Nepřírodní biotopy

Jak se žije v lomech, na haldách a výsypkách

V tomto roce pro vás připravujeme tematický soubor stezek v tzv. nepřírodních biotopech (opuštěných lomech, dolech, na haldách a výsypkách).

V 8 krajích České republiky vznikne cca 31 stezek, které vám představí 31 vybraných nepřírodních biotopů. Seznámí Vás s danou lokalitou, historií i současností těchto míst a s jejich obyvateli.

Nepřírodní biotop

Vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem:

Relativně vysoký počet nalezených druhů živočichů a rostlin je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů ČR nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu vznikne rovněž mapová aplikace a dokumentární film o životě v nepřírodních biotopech. Projekt vyvrcholí putovní výstavou.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Užitečné informace

Základní informace o projektu

- Název

- Kontaktní osoba:

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://