česky english deutsch <<< >>>

Z Roztok na nejmenší rozhlednu

Údolí Vošmendy – geologie, krasové jevy

Úzce sevřené údolí s až 40 m vysokými svahy je zahloubeno v metamorfovaných horninách železnobrodského úseku krystalinika, zejména v epizonálně přeměněných horninách staršího paleozoika. Největší rozsah mají chloriticko-seritické fylity, místy proložené zelenými břidlicemi. Vyskytují se zde čisté krystalické vápence. V nich vznikl pozoruhodný kras s vyvěračkami (původně ponory) v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní, objevenou při speleologickém průzkumu v 60. letech 20 století na východním svahu údolí. Krystalické horniny vystupují na svazích v podobě skalních srubů (např. nad soutokem Vošmendy a Staroveského potoka)(Mackovčin a kol., 2002). Rozsáhlé skalní defilé nad soutokem Vošmendy a Staroveského potoka asi 1,8 km VSV od Bozkova. Výchozy jsou tvořeny několika patry hornin různě postižených deformací. Jedná se konkrétně o spodnopaleozoické zelené břidlice místy postižené karbonitizací. U hornin je dobře vyvinutá metamorfní foliace a jsou přítomny uzavřené až otevřené vrásy.(Prouza 2010)

GPS pozice

N 50° 38.584', E 15° 21.170'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz