česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Hončova hůrka - panorama

Hončova hůrka je s nadmořskou výškou 336 m nejvyšším kopcem v nejbližším okolí. Zvedá se nad východním okrajem obce Skotnice, v oblasti Podbeskydské pahorkatiny.

Území ČR se skládá ze dvou základních geologických jednotek – Českého masívu (přibližně území Čech) a Západních Karpat (zasahují na Moravu od J a JV). Podbeskydí patří ke karpatské soustavě a leží v geologicky složitém území Vnějších Západních Karpat. Vnější Západní Karpaty jsou budovány flyšovými příkrovy, pro něž je typické střídání jílovců, pískovců a slepenců velkých mocností (až 1000 m). Podle různého vývoje při usazování se dělí na několik jednotek, které byly při horotvorných procesech složitě vrásněny.

Flyšové horniny vznikly v mořské pánvi pravděpodobně v prostoru západního Slovenska a na dnešní místo byly nasunuty od JV při mohutném alpínském vrásnění, které začalo koncem druhohor, vyvrcholilo ve třetihorách a jeho dozvuky přetrvaly až do čtvrtohor. Při tomto vrásnění vznikly nejen Karpaty, ale celé rozsáhlé pásemné pohoří od Pyrenejí, přes Alpy, Karpaty až po Himaláje. Během tohoto vrásnění byly Západní Karpaty nasunuty na okraj již stabilního Českého masivu. Vnější Západní Karpaty jsou oproti Českému masivu, vzniklému variským vrásněním srážkou několika menších kontinentálních bloků na přelomu starších a mladších prvohor, mladým pásemným pohořím. Zároveň jsou se svou rozlohou 210 tis. km2 největším horským pásmem Evropy. Nejvyšší horou Karpat je Gerlachovský štít (2 654 m).

Z Hončovy hůrky je pěkný výhled do okolí, jižním směrem na Příborskou pahorkatinu a Štramberskou vrchovinu a západním směrem do údolí řeky Lubiny a na obec Skotnice.

Nejstaršími usazenými horninami v oblasti Podbeskydí jsou nedaleké štramberské vápence jurského stáří (140 mil. let). Mladšími horninami jsou usazeniny různých pískovců, slepenců a jílovců. Na lokalitě Hončovy hůrky proráží těmito vrstvami podmořské vyvřeliny, souhrně označované jako horniny těšínitové formace (pikrity, těšínity a další) spodnokřídového stáří (před 145.5 – 99.6 mil. let).

GPS pozice

N 49° 39.557', E 18° 8.943'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://