česky english deutsch <<<

Z Českého Dubu k Mnichovu Hradišti

Mnichovo Hradiště

První zpráva o Mnichově Hradišti pochází z roku 1279, kdy je uváděno jako místo útěku královny Kunhuty. Město ale již o něco dříve založili mniši z cisterciáckého kláštera na protějším břehu řeky Jizery. Ti Mnichovo Hradiště měli ve svém držení do roku 1420. Tehdy byl klášter vypálen a městečko obsazeno husitským vojskem. Podruhé bylo Mnichovo Hradiště dobyto a vypáleno lužickými křižáky za vlády Jiřího z Poděbrad. Poté se držitelé často střídali, až jej roku 1547 získal jako konfiskát král Ferdinand I. Habsburský. V roce 1556 koupil městečko od královské komory Jindřich Žibřid z Velechova. Ten nechal roku 1558 zhotovit městskou pečeť. Roku 1579 se Mnichovo Hradiště stalo vlastnictvím Budovců z Budova. Poslední Budovec Václav Budovec byl majitelem mnichovohradiš­tského panství od roku 1602 a vybudoval zde renesanční zámek. 21. června 1621 byl na Staroměstském náměstí v Praze mezi 27 českými pány popraven a zároveň byl zkonfiskován jeho majetek.

O rok později získal Mnichovo Hradiště do svého držení Albrecht z Valdštejna. Ten ho roku 1624 postoupil svému příbuznému Maxmiliánu z Valdštejna a v jeho rodě pak město zůstalo až do roku 1945.

GPS pozice

N 50° 31.432', E 14° 58.412'
[GPX]

[MAPY.CZ]