česky english deutsch polski <<< >>>

Frenštátsko

Důl Frenštát

Důl Frenštát je nečinný černouhelný důl v jižní části města pod kopcem Kozinec, uvedený do konzervačního režimu v roce 1991. Je součástí důlního komplexu spol. OKD s názvem Závod Důl Paskov, jehož součástí jsou aktivní černouhelné doly Staříč, Chlebovice a vlastní uzavřený důl Paskov. Důlní pole na Frenštátsku se rozkládá na celkové ploše cca 63 km² a je rozděleno do dvou důlních polí, a to Frenštát-západ o rozloze 34 km² a Frenštát-východ o rozloze 29 km². Odhadované zásoby uhlí se pohybují na hodnotě přibližně 1,6 mld t černého uhlí. Těžební lokalita zahrnuje katastry obcí a měst Frenštát p. Radhoštěm, Trojanovice, Kunčice p. Ondřejníkem, Čeladná, Kozlovice, Pstruží, Rožnov p. Radhoštěm, Tichá, Bordovice, Veřovice a Lhotka na území okresů Nový Jičín, Frýdek Místek a Vsetín.

Průzkum byl zahájen r. 1945. R. 1958 narazil první vrt na karvinské souvrství. Většina průzkumných povrchových vrtů probíhala v 60. – 70. letech 20. st. Průzkumy bylo zjištěno, že dobyvatelné uhelné sloje se nacházejí v hloubce 900 – 1300 m. Byl vymezen dobývací prostor a původně rozdělen do pěti závodů. Výstavbu dolu Frenštát začala státní těžební firma v r. 1981. Byly vyhloubeny dvě průzkumné jámy o přibližné hloubce 1000 m a provedena výstavba řady povrchových objektů a rozvodných sítí v závodě Frenštát – západ. První uhlí bylo dopraveno na povrch v r. 1988.

Na přelomu 80. a 90. let však došlo k útlumu těžby uhlí na Ostravsku, a tak Obvodní báňský úřad v Ostravě uvedl důl do konzervačního režimu. Tento stav měl trvat do r. 2003, ale byl prodloužen na neurčito.

Od 1. 1. 1995 je zde realizován pouze zajišťovací provoz. V r. 2011 podalo vedení obce Trojanovice návrh na zbourání 2 těžebních věží a cca 50 budov dolu Frenštát, které mají propadlé kolaudační rozhodnutí. Stavební úřad ve Frenštátě rozhodl o jejich demolici a nevyhověl žádosti společnosti OKD o dalším využívání budov. Případ se dostal až ke Krajskému soudu v Ostravě, který demolici budov odložil (2014). Současný konzervační režim spočívá především v čerpání důlních vod, větrání dolu a kontrolní a inspekční činnosti. Udržuje jej 40 pracovníků.

GPS pozice

N 49° 32.844', E 18° 11.965'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://