česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Hýlovec (433 m n. m.)

V lomu na západním úbočí Hýlovce je odkryto souvrství hradišťských pískovců, jílovců a pikritů. V lomu je doložena i štola po dobývání železných rud – pelosideritů. Další z povrchových stop po těžbě můžeme nalézt dále na hřbetě návrší. Jedná se o drobný obval pikritu – snad ústí šachtice. Dnes nám to již nepřipadne, ale jméno vrchu upomíná na těžbu rud. Hýly byly míry používané pro těženou rudu.

Ve spodní křídě, kdy se horniny odkryté lomem usazovaly, došlo k tektonickým pohybům v okrajové části oceánu Tethys a vzniku rifu. Podél hlubokých zlomů v oceánské kůře vystupovalo magma s unikátním složením, které dalo vzniknout ojedinělým vulkanickým horninám těšínitové asociace. V lomu je odkryta ložní žíla pikritu všetně nadložních i podložních pískovců a jílovců. Ložní žíly vznikly vniknutím magmatu do usazených hornin převážně shodně s jejich vrstevnatostí. Na jejich okraji tak můžete nalézt kontaktní rohovce případně porcelanity. Pikrit se v některých místech lomu bobovitě až kulovitě rozpadá.

GPS pozice

N 49° 34.181', E 18° 1.665'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://