česky english deutsch polski <<< >>>

Veřovické vrchy

Kamenárka - rozcestí

Veřovické vrchy spadají k Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy, které bylo založeno roku 1973 (1 160 km2) a tvoří horská pásma Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků, rozprostírajících se na severovýchodní Moravě ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Je to naše největší CHKO v ČR.

CHKO Beskydy se starají o ochranu přírody a krajiny karpatského pohoří. Jsou zde zachovalé zbytky pralesovitých porostů, druhově bohaté louky, pastviny, políčka a také lidová architektura.

CHKO Beskydy je rozdělena do 4 zón ochrany přírody. Každá zóna slouží k obnovení a zachování ekologické stability území a krajinného rázu. Nejcennější je I. zóna, kde je nejpřísnější ochrana. Jsou zde přirozená a přírodně blízká lesní společenstva a druhově rozmanité louky. Cílem ochrany je zachovat přirozenost a druhovou rozmanitost. Zaujímá pouhých 5,6 % rozlohy z CHKO Beskydy.

V okolí Kamenárky jsou listnaté a smíšené porosty, které také patří do I. zóny. Jsou domovem i vzácné horské sovy sýce rousného, který hnízdí v dutinách po datlu černém. Z velkých šelem se zde vyskytuje rys ostrovid.