česky english deutsch polski <<<

Borovecké rybníky

Blízké okolí

Území se rozkládá v severní části nově vzniklého národního Geoparku Podbeskydí. Byl vyhlášen MŽP dne 5. 6. 2014. Geopark je označení pro geologicky cenné území. Jeho posláním je chránit geologické dědictví, a to zejména prostřednictvím trvale udržitelného a šetrného využívání. Geopark není kategorií zvláště chráněného území a ochrana v něm není vykonávána systémem zákazů, nýbrž prostřednictvím aktivní spolupráce partnerů z řad samospráv, odborných institucí, živnostníků, občanů a neziskových organizací. Jsou zde rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky.

Díky svým hodnotám byla do nově vznikajícího geoparku začleněna i nedaleká obec Skotnice s významnou mineralogicou lokalitou Hončova hůrka (336 m n. m.). Býval zde lom na pikrit a vytěžený materiál byl použit při budování komunikace Příbor-Mošnov-Ostrava. Na počátku 20. st. se prováděl v Klokočově (místní část obce Příbor) pod Hončovou hůrkou geologický průzkum v rámci průzkumu jižní oblasti ostravského kamenouhelného revíru. Realizované vrty způsobily unikání metanu a v oblasti se objevovaly malé plaménky, od 2 do 30 cm. Metan je dnes jímán speciálním potrubím a průmyslově využíván. Východně od lokality byly v 19. st. drobné lomy odkrývající klokočovské vrstvy. Z lomů pochází množství paleontologických nálezů, např. prokřemenělých korálů a hub. Lokalita je nepřístupná, lomy byly v průběhu 20. st. zavezeny odpadem.

Od Boroveckých rybníků je za dobrého počasí viditelná Štramberská trůba. Ve štramberském krasu v jeskyni Šipka na vrchu Kotouči byl učiněn nález světového významu, část čelisti neandrtálského dítěte. Město Štramberk je pro svou architekturu známo také jako Moravský Betlém. Proslavila ho i těžba vápence jurského stáří.

GPS pozice

N 49° 37.888', E 18° 6.138'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://