česky english <<< >>>

Okolím řeky Olše - východ

Ochrana přírody v Bukovci

Bukovec – PR Bukovec a památný jilm Přibližně 2,5 kilometrů jihovýchodně můžete navštívit zajímavou lokalitu – přírodní rezervaci Bukovec chránící podhorské mokřadní louky. Lokalita má charakter mozaiky lučních společenstev a jejich sukcesních stádii v rámci poměrně zachovalé kulturní krajiny, málo zasažené zemědělskou velkovýrobou. Velmi cenná je malá populace kriticky ohroženého starčku horského (Senecio subalpinus). V nejpodmáčenějších částech luk se vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Ještě blíže, necelých jen 100 metrů jihozápadně se pak nachází významný památný strom – největší a nejstarší jilm horský (Ulmus Glabra) v České republice.

GPS pozice

N 49° 33.541', E 18° 49.370'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://