česky <<< >>>

Štěpánovský rudní revír

Havírna

V místech zvaných dnes Havírna nebo Cumberk, jižně od silnice Záskalí-Čtyři Dvory a asi 1,5 km východně od Záskalí, se na ploše téměř 18 ha rozkládají rozsáhlé pozůstatky po středověkém dolování stříbrných a olověných rud. Na zalesněném svahu je rozsáhlé obvalové pole. Stará důlní díla zde odkryla žíly o mocnosti 0,2–0,6 m s měděnými a železnými rudami. Z tohoto místa jsou známy rovněž nerosty sfalerit, galenit, chalkopyrit, freibergit a pyrargyrit. Ve východní části se nacházel i antimon.

Zasuté ústí štoly Zdroj: www.stepanovnadsvratkou.cz

V západní části areálu byla zjištěna středověká hornická osada se zbytky kamenných objektů, hutními struskami a s nálezy keramiky. Nejstarší nálezy odpovídají 13. století v souvislosti s kolonizací kraje Štěpánem z Medlova, zakladatelem rodu později známého jako Pernštejnové, a jeho synem Jimramem. Ložisko stříbrných rud bylo asi těženo i později, z některých obvalů pocházejí nálezy hornických želízek. Pod silnicí na kraji lesa je u potoka nápadný výtok důlních vod, který je patrně pozůstatkem ústí středověké dědičné štoly. Ještě v r. 1774 zde byly vyhledány nové rudné žíly a v severozápadním cípu vytěženého pásma byla toho roku ražena Janem Kettnerem nová štola nazvaná zřejmě František. Nový průzkum proběhl také po r. 1957 a byla při něm nově vyražena průzkumná štola (překop) Václav. Tato štola byla ještě asi před 5 lety částečně přístupná, dnes je její ústí zcela zavaleno.

Propady starých důlních děl Autor: Vladimír Vecheta

Lokalita představuje unikátní zachovalý montanistický celek a zasloužila by si další archeologicko-historický výzkum ohledně potvrzení nejstarší fáze dolování na horní Svratce.

Odvaly po těžbě dnes přikrývá les Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 30.983', E 16° 21.433'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://